Διανομές

Οι αστικές και εθνικές διανομές (Αθήνα, Αττική, σε όλη την Ελλάδα) διαφόρων μεταφορικών φορτίων, είναι τομέας στον οποίο επίσης δραστηριοποιείται το γραφείο μας.

Ο στόλος των οχημάτων χαρακτηρίζεται από ποικιλία σε μεταφορική ικανότητα, τύπο κιβωτάμαξας και συνολικό μήκος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά, επιτρέπουν την επιλογή χρήσης του κατάλληλου οχήματος αναλόγως της ευκολίας – δυσκολίας πρόσβασης στους χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης και του όγκου των προς μεταφορά εφοδίων. Όλα τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με υδραυλικές πλατφόρμες φόρτωσης – εκφόρτωσης, καθιστώντάς τα ιδανικά για μεταφορές φορτίων τοποθετημένων σε παλέτες .

             

Μεταφορές Μετακομίσεις Γερανοί Ανυψωτικά